medicalro

Всички чужденци, които желаят да пребивават в Кипър са задължени по закон да имат здравна застраховка . Такава застраховка е предпоставка за необходимата регистрация в имиграционните власти на Република Кипър. Anytime застрахователна агенция предлага медицинска застраховка,позоваваща се на закона в Кипър,подходяща за регистрация в имиграциооните служби на републиката.

Какво покрива имиграционната медицинска полица в Кипър?: болнично и извънболнично лечение;настаняване в стая за изтензивно или редовно лечение ;медицински посещения при раждане.В случай на смърт-транспортиране на тялото на починалия до страната му.Този вид застраховка е подходящ и за кипърски работодатели , които възнамеряват да наемат граждани от страни извън ЕС или за чуждестранни студенти и посетители. В действителност и двете застраховки – Здравна и застраховка ,,Отговорност на работодателя“ са задължителни по закон и е необходимо условие за регистрация с имиграционните органи за тази категория граждани. Граждани,извън Европейският съюз,които възнамеряват да работят и пребивават в Република Кипър като:икономи ;градинари ;земеделски служители или някаква друга селскостопанска дейност ,както и просто посететели или студенти се ползват с покритието на полицата.

Пример за покритие и лимит на Имиграционна медицинска застраховка в Кипър:

Имиграционен медицински план

БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ:
Максимален размер при заболяване или злополука €8.600
Максимален размер за застрахователния период на човек €13.700
Дневно болнично настаняване (стая и храна) €70
Дневно болнично настаняване (стая с интензивна грижа и храна) €175

Обезщетение при раждане( естествено или цезарово ) Обезщетението се изплаща при следните условия:

(а)при условие,че раждането е настъпило най-малко 10 месеца след началото на подписване на полицата и включване на осигуреното лице в нея; (б)в случай на прекратяване на трудовото правоотношение на застрахованото лице ,при условие, че началото на бременността е настъпила по време на периода на застраховане ,както споменахме в точка (а)

€520
Покритие за транспортиране на тялото на починал до страната му €3.420
ИЗВЪНБОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ:
Максимален размер при заболяване или злополука €685
Максимален размер за застрахователния период на човек €1.710
Максимален размер при медицинско посещение €17,50

ПОКРИТИЕ 90%  Geographical Limits: The Republic Of Cyprus

All Cyprus:
Tel.:
77 77 4 5 6 7
Fax: 22024050
Email: info@anytimeinsurance.com

Limassol:
Tel. 7000 8025
Fax. 22024051
Nicosia:
Tel. 7000 8020
Fax. 22024052
Larnaca:
Τel. 7000 8024
Fax. 22024053
Paphos:
Τel: 7000 8026
Fax. 22024054
*име:
*имейл:
*Тел:
тема:
съобщение:
captcha
За контакти