ОТГОВОРНОСТ

Застраховка “отговорност на работодателя“

Отговорност на работодателя е застрахователна полица, която защитава работодателите от задължения при болести, фаталност или нараняване на работниците и служителите по време на тяхната заетост и от условията на работното място.

В Кипър е задължително за всеки работодател да закупи тази застрахователна полица от 1 ноември 1997г.

Минималните лимити на обезщетение по закон са следните:

За всеки служител: € 160,000

На събитие или поредица от събития: € 3.415.000

Агрегатен лимит всеки един период на осигуряване: € 5.125.000

По-високи лимити от по-горе, могат да бъдат предлагани от застрахователните компании при поискване. Моля, свържете се с нас за конкретна оферта.

Изберете застраховка „Обществена отговорност“

Обществена отговорност е застраховка, която покрива застрахования в случай на правен иск,предявен от обществеността. Тази застраховка покрива отговорност за нараняване, заболяване или повреда на имущество.

Разберете колко бихте могли да спестите със застраховка “обществена отговорност“ на вашия бизнес чрез сравняване на оферти с Anytime insurance.Просто въведете вашите данни и ние ще се свържем с вас.

Ние сравняваме оферти от водещите доставчици в Кипър и Европа, като се уверяваме,че ви предоставяме най-добрите цени за вашите услуги.

Професионална отговорност

Професионална отговорност (ПО)  е форма на застраховка за отговорност.Тя е предназначена да защити бизнес предлагащ професионални съвети или услуги.Всеки,който дава на друго лице,съвети и / или услуги с умел характер в съответствие с утвърдена дисциплина, може да се разглежда като професионалист.

В повечето европейски страни и в други страни на света, ПО Застраховката е задължителна за повечето професионални бизнеси.В Кипър последните няколко години за някои професии сега е задължително да има застраховка “Професионална отговорност“ ,като в това число са Счетоводителите,Застрахователните посредници и Агенции за недвижими имоти.

Предполага се,че Професионална отговорност ще бъде необходима за много други професионалисти в най-близко бъдеще,тъй като Кипър се присъедини към Европейския съюз,има строги изисквания прилагани за повечето професионалисти.Законът изисква професионалист,който упражнява своите умения на подходящо ниво очаквано от тази професия. Но специалиста е само човек и грешки се случват.

Какво покрива?

Застраховка Професионална отговорност ви защитава срещу иск за предполагаема небрежност или бездействие,което води до финансови загуби,обикновено на клиенти.Полицата ще плати за обезщетения,присъдени срещу вас и всички разумни разходи,направени в областта на отбраната.

Застраховка Професионална отговорност покрива какъвто и да е небрежен акт,грешка или пропуск,подразбиращи се в законоустановените срокове,неумишлено нарушение на правата на интелектуална собственост,загуба на документи поверени на застрахования,неволна клевета,злословие и непреднамерено нарушение на доверие,поверителни задължения или злоупотреба с информация.

All Cyprus:
Tel.:
77 77 4 5 6 7
Fax: 22024050
Email: info@anytimeinsurance.com

Limassol:
Tel. 7000 8025
Fax. 22024051
Nicosia:
Tel. 7000 8020
Fax. 22024052
Larnaca:
Τel. 7000 8024
Fax. 22024053
Paphos:
Τel: 7000 8026
Fax. 22024054
*име:
*имейл:
*Тел:
тема:
съобщение:
captcha
За контакти