ЗЛОПОЛУКА

Застраховка „Злополука“ е ежегодна полица,която предвижда обезщетение в случай на нараняване,увреждане или смърт,причинени единствено от насилие,случайни, външни и видими прояви.Видове събития,които са обхванати от застраховка „Злополука“ са железопътни,автомобилни и въздушни инциденти, нараняване поради сблъсък или падане,термичното увреждане,удавяне и др.Застраховка „Злополука“ може да защити вас и вашето семейство от финансови проблеми,като например загуба на доходи и медицински разходи,непредвидени инциденти.

Застраховка „Злополука“ може да бъдe направена индивидуално и за групи от хора.
Например цялото семейство или работодател може да вземе такава полица за своите служители в защита на двете лица и / или групи,навсякъде по света и по всяко време.

Лична Застраховка“Злополука“,Покритие:

• Смърт от злополука: отнася се за смъртта на притежателя на полицата.Сума, осигурена по този план се издължава ако смъртта настъпва от злополука.
• Случайно увреждане на хора:Полицата покрива увреждания частично или изцяло,както лицето не е в състояние да работи.
• Случайно РАЗПОКЪСВАНЕ:загуба на крайник или крайниците или друга част от тялото като очите,на пример.

Групова Застраховка“Злополука“,Покритие:

Тази полица обхваща групи от хора в случай на всякаква авария.Групова застраховка „Злополука“ покрива цялата група,посочена в полицата.Като цяло, Групова застраховка „Злополука“ могаже да бъде закупена за да се застрахова група от физически лица,членове на семейства или служители.Тази полица има същите характеристики като на индивидуална застраховка злополука.
All Cyprus:
Tel.:
77 77 4 5 6 7
Fax: 22024050
Email: info@anytimeinsurance.com

Limassol:
Tel. 7000 8025
Fax. 22024051
Nicosia:
Tel. 7000 8020
Fax. 22024052
Larnaca:
Τel. 7000 8024
Fax. 22024053
Paphos:
Τel: 7000 8026
Fax. 22024054
*име:
*имейл:
*Тел:
тема:
съобщение:
captcha
За контакти