Ασφάλεια Ευθύνης Εργοδότη

Σε περίπτωση που ο εργοδότης δίνει εργασιακή απασχόληση μόνο σε έναν υπάλληλο

(Απαιτείται Πλήρως Όνομα και Αριθμός Ταυτότητας του εργοδοτούμενου και η ασφάλεια ευθύνης του εργοδότη, θα περιοριστεί μόνο για το συνκεκριμένο εργοδοτούμενο)

Πάρτε Προσφορά

Σε περίπτωση που ο εργοδότης δίνει εργασιακή απασχόληση σε περισσότερους από έναν υπάλληλο

Πάρτε Προσφορά

 

 

Τι καλύπτει το Ασφαλιστήριο Ευθύνης Εργοδότη

Το Ασφαλιστήριο καλύπτει τη νομική ευθύνη του Ασφαλισμένου Εργοδότη για καταβολή αποζημιώσεων σε εργοδοτούμενους του σε σχέση με θάνατο ή σωματική βλάβη από ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια (η οποία καθορίζεται σε σχετικούς κανονισμούς) που προκαλούνται σαν αποτέλεσμα και κατά τη διάρκεια της απασχόλησης τους στην εργασία του Εργοδότη στην Κύπρο ή στο εξωτερικό (για μόνιμους κάτοικους Κύπρου)

Τα ακόλουθα είναι τα ελάχιστα Όρια που παρέχονται (όπως καθορίζεται από το Νόμο) :

Για κάθε εργοδοτούμενο € 160.000
Για κάθε περιστατικό € 3.417.203
Για κάθε περίοδο ασφάλισης € 5.125.804

Προαιρετικά προσφέρεται Ασφάλιση με μεγαλύτερο Όριο για κάθε εργοδοτούμενο

Τι εξαιρεί το Ασφαλιστήριο Ευθύνης Εργοδότη

Το Ασφαλιστήριο υπόκειται σε εξαιρέσεις, μερικές από τις οποίες είναι:
·πόλεμος, τρομοκρατικές ενέργειες, πυρηνικές ακτινοβολίες και μόλυνση του περιβάλλοντος
·ευθύνη προς εργοδοτουμένους υποεργολάβων
·ευθύνη από χρήση Μηχανοκίνητου Οχήματος
·ευθύνη βάσει συμφωνίας
·προστίματα
·αμιάντωση

Σε ποιούς απευθύνεται το Ασφαλιστήριο Ευθύνης Εργοδότη

Σε ιδιώτες που εργοδοτούν άτομα στο σπίτι, καταστηματάρχες, εργοστασιάρχες, ξενοδόχους και άλλους (επαγγελματίες, οργανισμούς) που εργοδοτούν άτομα για περισσότερο από 8 ώρες εβδομαδιαίως

Μερικά πλεονεκτήματα του Ασφαλιστηρίου Ευθύνης Εργοδότη
·Δυνατότητα επιλογής αυξημένου Ορίου Ασφάλισης για κάλυψη κάθε εργοδοτούμενου
·Κάλυψη στο εξωτερικό για υπαλλήλους που είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου

Το προϊόν αυτό εμπίπτει στον Κλάδο Γενικής Ευθύνης.

Σημαντικό
Το Ασφαλιστήρια τον συνεργαζομένων μας εταιρειών μπορείτε να τα προμηθευτείτε για να το μελετήσετε από οποιοδήποτε γραφείο της εταιρείας μας. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους όρους του Ασφαλιστηρίου και ότι η κάλυψη που σας προσφέρεται ικανοποιεί τις ασφαλιστικές σας ανάγκες. Είναι σημαντικό και προς όφελός σας να δηλώσετε στης Πρόταση Ασφάλισης όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που σας ζητούνται.

 

 

 

Παγκύπρια:
Τηλ.:
77 77 4 5 6 7
Φαξ: 22024050
Email: info@anytimeinsurance.com

Λεμεσός:
Τηλ. 7000 8025
Φαξ. 22024051
Λευκωσία:
Τηλ. 7000 8020
Φαξ. 22024052
Λάρνακα:
Τηλ. 7000 8024
Φαξ. 22024053
Πάφος:
Τηλ: 7000 8026
Φαξ. 22024054
*Όνομα:
*Email:
*Τηλέφωνο:
Θέμα:
Μήνυμα:
captcha
Επικοινωνία