Προσωπικων Ατυχηματων

Η Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων είναι ένα απο τα πιο ευέλικτα και απλά σχέδια της αγοράς, που έχει σαν στόχο την πληρωμή καθορισμένων ποσών σε περίπτωση θανάτου ή τραυματισμού που οφείλεται σε ατύχημα. Είναι ένα ασφαλιστήριο προκαθορισμένων οφελημάτων ή παροχών, που παρέχονται όταν συμβεί το ασφαλισμένο γεγονός, έτσι ώστε να αναπληρωθεί ένα μέρος απο το εισόδημα του ασφαλισμένου που χάνεται.

Συνήθεις Καλύψεις:

  • Θάνατος απο ατύχημα
  • Μόνιμη Ολική Ανικανότητα
  • Αποχή απο την εργασία λόγω ατυχήματος (Προσωρινή Ολίκή Ανικανότητα)
  • Απώλεια μελών του σώματος
  • Ιατρικά έξοδα

Ομαδική Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων:

Η πολιτική αυτή καλύπτει τις ομάδες των ανθρώπων σε περίπτωση οποιουδήποτε ατυχήματος. Σε γενικές γραμμές,ομαδική ασφάλεια προσωπικών ατυχημάτων μπορεί να αγοραστεί για να ασφαλίσουν μια ομάδα μελών άτομα, την οικογένεια ή τους υπαλλήλους. Αυτή η πολιτική έχει ίδια χαρακτηριστικά των επιμέρους προσωπικών ατυχημάτων.

Η Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων δεν αντικαθιστά την Ασφάλιση Υγείας ουτε αντιστρόφος γιατι η ασφάλεια ατυχημάτων καλύπτει μόνο απώλειες ή παθήσεις που προέρχονται αποκλειστικά και μόνο απο ατύχημα. Ενώ η Ασφάλεια Υγείας καλύπτει κυρίως ιατρικά έξοδα νοσηλείας ή εγχείρησης που προέρχονται είτε απο ατύχημα είτε απο ασθένεια.

Πατήστε εδώ για να πάρετε προσφορά για Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων

Ειδικό πρόγραμμα ασφάλισης φοιτητών στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης του προγράμματος «ERASMUS»

Παγκύπρια:
Τηλ.:
77 77 4 5 6 7
Φαξ: 22024050
Email: info@anytimeinsurance.com

Λεμεσός:
Τηλ. 7000 8025
Φαξ. 22024051
Λευκωσία:
Τηλ. 7000 8020
Φαξ. 22024052
Λάρνακα:
Τηλ. 7000 8024
Φαξ. 22024053
Πάφος:
Τηλ: 7000 8026
Φαξ. 22024054
*Όνομα:
*Email:
*Τηλέφωνο:
Θέμα:
Μήνυμα:
captcha
Επικοινωνία