Τηλέφωνα Οδικής Βοήθειας

Τηλέφωνα Οδικής Βοήθειας και Βοήθειας Ατυχημάτων

Ασφαλιστική Εταιρεία  Τηλέφωνα Υπηρεσία
 Προοδευτική Ασφαλιστική ☎  7777 2099 Οδική βοήθεια & Βοήθεια Ατυχημάτων
 Olympic  Ασφαλιστική ☎  7777 1484 Οδική βοήθεια & Βοήθεια Ατυχημάτων
 Lumen Ασφαλιστική ☎  7000 0690 Οδική Βοήθεια & Βοήθεια Ατυχημάτων
 Εθνική Ασφαλιστική ☎  7777 8606 Οδική Βοήθεια & Βοήθεια Ατυχημάτων
Atlantic Ασφαλιστική ☎  7777 2424 Οδική Βοήθεια & Βοήθεια Ατυχημάτων
Κόσμος Ασφαλιστική ☎  2243 7743 Οδική Βοήθεια & Βοήθεια Ατυχημάτων
Μινέρβα Ασφαλιστική ☎  2234 9100 Οδική Βοήθεια & Βοήθεια Ατυχημάτων
Prime Ασφαλιστική ☎  8000 4040 Οδική Βοήθεια & Βοήθεια Ατυχημάτων
Κεντρική Ασφαλιστική ☎  7777 2188 Οδική Βοήθεια & Βοήθεια Ατυχημάτων
Ύδρα Ασφαλιστική ☎  7000 0705 Οδική Βοήθεια & Βοήθεια Ατυχημάτων
Παγκυπριακή Ασφαλιστική ☎  7777 2199 Οδική Βοήθεια & Βοήθεια Ατυχημάτων
Λαική Ασφαλιστική ☎  7777 8283 Οδική Βοήθεια & Βοήθεια Ατυχημάτων
Allianz Ασφαλιστική ☎  7777 8707 Οδική Βοήθεια & Βοήθεια Ατυχημάτων
Alpha  Ασφαλιστική ☎  8000 5656 Οδική Βοήθεια & Βοήθεια Ατυχημάτων
Trust Ασφαλιστική ☎  7777 8107 Οδική Βοήθεια & Βοήθεια Ατυχημάτων
Commercial General Ins. ☎  7777 1213 Οδική Βοήθεια & Βοήθεια Ατυχημάτων
Eurosure Ins.Company Ltd. ☎  8000 2800 Οδική Βοήθεια & Βοήθεια Ατυχημάτων
Γενικές Ασφάλειες Κύπρου ☎  7777 1121 Οδική Βοήθεια & Βοήθεια Ατυχημάτων
Royal Crown Ασφαλιστική ☎  7777 7773 Οδική Βοήθεια & Βοήθεια Ατυχημάτων
Υδρόγειος Ασφαλιστική
Interamerican
Gan Direct
☎  7777 7377
☎  80088800
☎  80051015
Οδική Βοήθεια & Βοήθεια Ατυχημάτων
Οδική Βοήθεια & Βοήθεια Ατυχημάτων
Οδική Βοήθεια & Βοήθεια Ατυχημάτων
Παγκύπρια:
Τηλ.:
77 77 4 5 6 7
Φαξ: 22024050
Email: info@anytimeinsurance.com

Λεμεσός:
Τηλ. 7000 8025
Φαξ. 22024051
Λευκωσία:
Τηλ. 7000 8020
Φαξ. 22024052
Λάρνακα:
Τηλ. 7000 8024
Φαξ. 22024053
Πάφος:
Τηλ: 7000 8026
Φαξ. 22024054
*Όνομα:
*Email:
*Τηλέφωνο:
Θέμα:
Μήνυμα:
captcha
Επικοινωνία